Voňavý-aroma marketing

Voňavý/aroma marketing je viac než len rozptyľujúca sa príjemná vôňa v priestore. Je to umenie spojiť značku, či identitu firmy so zodpovedajúcou vôňou, ktorá ju pomáha posilniť. Estetická hodnota vône je celosvetovo uznávaná.

To môže byť vysoko efektívne v prostrediach, kde sa využívajú aj iné zmyslové vnemy, ako napríklad osvetlenie, ozvučenie a môžu nadviazať trvalejšie emocionálne spojenie so spotrebiteľmi.

Ponúka nielen vôňu, ktorú môžeme cítiť, ale aj posilnenie značky a upozornenie na ňu. Spojenie produktu s inými zmyslami vedie k zmenám správania sa zákazníkov a vyšším ziskom.

Voňavé logo

Všetci marketéri poznajú silu loga firmy, vizuálne znázornenie značky. Niektoré z nich, ako je Coca Cola, Disney, Apple a Nike sú také kultové, že samy osebe ovplyvňujú naše správanie. U týchto veľkých podnikov s ich masívnym marketingovým rozpočtom je celkom jednoduché spojiť veľké množstvo ľudí s ich logami a identitou značky, ktorá je celosvetovo známa.

Ale čo malý a stredný podnik? Priemerný človek je vystavený až 5000 reklamám denne. Ako môžete získať zákazníkov a jeho vzťah k vašej značke pri toľkom toku? Prekvapujúca odpoveď je, prostredníctvom čuchu. Čuch je iba jedným z našich piatich zmyslov, ktoré sú priamo napojené k časti mozgu, ktorá spracováva emócie, pamäť a učenie. V skutočnosti, máte 100 krát väčšiu pravdepodobnosť, že si zapamätáte niečo čo vonia, než niečo, čo vidíte, počujete alebo dotýkate sa toho. Firemná vôňa je zvyčajne vyvinutá ako súčasť komunikácie značky v oblasti marketingu, s primárnou funkciou vytvoriť unikátne emocionálne spojenie so zákazníkom.

Poďme sa zamyslieť nad identitou vašej značky:

 • Je vaša značka spoľahlivá, dôveryhodná alebo zábavná?
 • Je vaša značka uvoľňujúca alebo energická?

Tiež premýšľajte o vašej cieľovej skupine:

 • Sú to mladí, stredného veku alebo starší ľudia?
 • Prevažne muži alebo ženy?
 • Ľudia idúci po cene, alebo kupujúci luxus?

Tieto vlastnosti ovplyvňujú výber vône, ktorá stelesňuje vašu značku. Potom, ako ste vytvorili svoju vôňu a spojili ju so značkou nazývanou tiež voňavé logo, táto stelesňuje unikátne vlastnosti značky. Podobne ako grafické stvárnenie loga, voňavé logo sa používa všade tam, kde je prítomná značka.

Po opakovaných vnímaniach voňavého loga, zákazníci spájajú vôňu so značkou. Ľudia sú bombardovaní v priemere piatimi tisícmi marketingových správ denne, a vôňa tú vašu môže odlíšiť. Vôňa vytvára silnú emocionálnu reakciu a môže posilniť identitu značky, rovnako ako vernosť zákazníkov.

Čuch je teda jediným zmyslom, ktorý umožňuje, aby značky:

 • preplávali po marketingovom mínovom poli
 • permanentne komunikovali hodnotu značky
 • emocionálne spojili značku a produkty pre potenciálnych zákazníkov
 • zvýšili vernosť značke medzi všetkými tými, ktorí navštívia voňavé obchody

Ako sa vytvára voňavé logo?

Výber správnej vône je proces. Pre akúkoľvek značku, ktorá chce ťažiť z vône a chce mať svoje vlastné voňavé logo, sa musí zabezpečiť, aby bola vybratá správna vôňa, jej prezentácia a spojila sa s vhodnou technológiou (prístrojmi na jej šírenie). Proces vytvárania a výberu správnej vône začína analýzou histórie značky alebo spoločnosti, filozofie, vízie, vlastnosti priestoru, a navyše, ako sa značka chce komunikovať prostredníctvom vône samotnej.

Jednotlivé éterické oleje sú spojené s kľúčovými funkciami výrazu značky. Všetky vône majú veľmi rozdielne psychologické účinky na ľudskú myseľ. Napríklad levanduľa upokojuje, zatiaľ čo mäta pieporná stimuluje.

Treba zistiť, čo presne sa snažíme dosiahnuť vôňou, ktorú sa rozhodneme šíriť prostredníctvom svojich obchodov alebo oblastí, ako aj presne určiť, čo má vôňa povedať o značke.

Do úvahy berieme cieľové publikum, farebný motív, hodnotu, identitu a postavenie na trhu, aby sme našli vôňu, ktorá ladí a zvyšuje znalosť značky a zároveň zabezpečiť, aby vôňa mala na spotrebiteľa pozitívny vplyv pri každej návšteve voňajúceho obchodu alebo oblasti. Ideálna vôňa sa potom stáva známym a uznávaným voňavým logom firmy, čo v podstate znamená, že je rovnako rozpoznateľná pre spotrebiteľov ako logo samotné alebo slogan.

Ako sa Scent logo® aplikuje?

SPRING AIR™ vám prináša najnovšie technológie na poli voňavého marketingu, a to inteligentné Air Technology® a Aero Diffusion Technology®

Tieto účinky voňavého marketingu vytvoria unikátny citový vzťah s každým spotrebiteľom a pomocou unikátnych výrobkov je väzba ešte silnejšia. Odlišuje značku a vytvára verných fanúšikov a silný vzťah založený na dôvere so zákazníkom.

Multi-zmyslové vnímanie značky vytvára určité pocity, myšlienky a názory v mysli spotrebiteľa. Toto smeruje k lojalite zákazníka a s touto vysokou vernosťou v konečnom dôsledku aj zvýšenie predaja.

Každý deň a noc cítime vône a pachy, mnoho z nich bez povšimnutia, ale sú tam. Iba v prípade špecifickej vône sa spustí reakcia a začneme si ju všímať. Snáď najviac zarážajúce reakcie na vône sú v ríši spomienok. Takmer každý zažil príval emócií po stretnutí s určitou vôňu. Fotografie z pečenia chleba, nového auta alebo dokonca prvý bozk, to všetko môže byť uvedené v mysli v spojení s určitou vôňou.

Ako sa využíva voňavý marketing? Vôňa má viac ako len estetickú hodnotu a ovplyvňuje nás viac než si myslíme. Pre úspešný výsledok je dôležité spojenie so správnym partnerom, ktorý pomôže pri výbere, teste a konečnej realizácii.

Našou najsilnejšou výhodou je zázemie silnej skupiny Omnia vrátane širokého spektra vôní. V kombinácii s know-how a technológiami to je to, čo robí "voňavý marketing" jedinečným Omnia Marketingom.

Vzhľadom k tomu pre správne aplikácie potrebujete:

 • vedieť v prvom rade, ako bude vôňa pôsobiť na ľudí a ich správanie
 • mať knižnicu vôní na realizáciu konečného unikátneho riešenia
 • mať k dispozícii vhodné rôzne druhy technológií a zariadení v súlade s potrebami zákazníka